Janet och Stig-Åke var på MR-dagarna – Mänskliga Rättighetsdagarna – i Örebro 17-18 november.

Många bra möten och föreläsningar, bland annat bidrog SAMBI med information till institutet för mänskliga rättigheter, om vilka människorättsproblem i Sverige som vi uppmärksammar. Det är den myndigheten på bilden.