Torsdag-fredag den 10-11 november var Janet och Kerstin med på konferens på Dalheimers hus. Hjärnkraft arrangerade Att leva hela livet med tema anhöriga.

Kerstin sprider information om SAMBI på Att leva hela livet-konferensen