Föreläsningar

Här har vi publicerat inspelningar från våra föreläsningar. Vissa föreläsningar finns även som kortversion med faktablad, gå till sidan Korta filmer och faktablad från föreläsningar.
Klicka på en bild för att komma vidare till föreläsningen.

Monica Blom Johansson – Svårt för närstående vid afasi

Monica Blom Johansson – faktablad som PDF-fil

Camilla Olsson – exekutiva funktioners betydelse för kommunikationen

Camilla Olsson – faktablad som PDF-fil

Kerstin Gustafsson – Kommunikationspartnerträning (KPT)

Kerstin Gustafsson – faktablad som PDF-fil

Cecilia Melder – Existensiell hälsa

Ann Ander – Samtala om kommunikation och afasi

Ann Ander – faktablad som PDF-fil

Karin Eriksson – Kommunikationspartnerträning vid afasi

Gunilla Thunberg – Möjligheter och utmaningar med AKK- alternativ och kompletterande kommunikation.

Gunilla Thunberg – faktablad som PDF-fil

Ellika Schalling – Tal, språk och kommunikation efter stroke

Ellika Schalling – faktablad som PDF-fil

Inger Larsson – Taltjänst Västra Götaland, vad de gör

Anna Jarhult – Hjälpmedelscentralen, om olika hjälpmedel man kan få

Marika Schütz – Kreativitet som kommunikation, kursens pedagogik, syfte och mål.

Marika Schütz – faktablad som PDF-fil