Länkar – tips att komma vidare

På den här sidan har vi samlat länkar till mer material, källor och organisationer som arbetar med kommunikation, samtals- och bildstöd.

Vi försöker beskriva vad respektive webbplats kan erbjuda, tala om ifall det är gratis eller licensierat material, samt vad det kan vara bra att använda till.

Bildstöd

 • Bildstöd, en fri resurs skapad av specialistenheten Dart – https://bildstod.vgregion.se/
  – På Bildstöd.se kan du skapa bildstöd för att underlätta kommunikation och förtydliga informationsmaterial.
  – Tjänsten är gratis men du behöver skapa ett konto med login-uppgifter.https://www.youtube.com/watch?v=reyuoUae4mE – en kort film som visar hur kommer igång på bildstöd.se
 • Widgit Onlinehttps://widgitonline.com/sv/home
  – På Widgit kan du skapa, skriva ut, dela och översätta symbolmaterial online.
  – Kräver licens.
  – Notera att många kommuner har licens så fråga där.
 • DHB Bildstöd – ett arvsfondprojekt om bildstöd – för kommunikativ tillgänglighet och inkludering. https://www.dhb.se/bildstod/bildstod-foreningsverksamhet/
  – exempel på material, filmer m.m.

Myndighet, region, kommun

 • Allmänna Arvsfonden  https://www.arvsfonden.se/    Arven som Allmänna arvsfonden förvaltar möjliggör att cirka fyrahundra projekt över hela landet får ekonomiskt stöd varje år. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet. De riktar sig till barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning.
  Arvsfondens sida om SAMBI-projektet.
 • Myndigheten för delaktighet, MFD  www.mfd.se   MFD arbetar med att främja, guida och stödja samhällets aktörer att genomföra sina uppdrag utifrån hela befolkningens behov och förutsättningar.
 • Nationella riktlinjer  https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/    Nationella riktlinjer stödjer dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. Du får veta vad som är viktigast att satsa på eller avveckla. Vi utvärderar också insatsernas kvalitet. I ett riktlinjepaket ingår rekommendationer, indikatorer, målnivåer och utvärderingar. Ett viktigt syfte är en god och jämlik vård och omsorg för alla.
 • Habilitering & Hälsa Region Stockholm. Här hittar du material som kan laddas ner. En del går också att beställa. Du kan söka själv eller utifrån olika ämnesområden. https://www.habilitering.se/fakta-och-rad/material-att-ladda-ner/
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Även om denna myndighet fokuserar på grund- och gymnasieskolan kan du hitta matnyttig information om AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikationn) som kan vara användbar för alla. https://www.spsm.se/studiepaket-digitala-verktyg-och-akk/

Sociala media

Det finns många grupper och sidor i sociala media, ex. på Facebook och Instagram. En del är projektbundna, eller på andra sätt mer tillfälliga initiativ. Därför  länkar vi inte, utan rekommenderar att söka på ex. ”bildstöd” och ”kommunikationsstöd” för att hitta.

Föreningar/ organisationer

Projekt och samarbeten