Samtal med bilder 

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden. SAMBI ska ta fram en metod så att samtalspartners genom anpassade bilder ska kunna prata med äldre personer som har kognition- och/eller kommunikationssvårigheter.

SAMBI ska ge personer med till exempel afasi en chans att pröva vad en mer intensiv vardagsträning med bilder under längre tid kan åstadkomma. Vi hoppas kunna öka deras självkänsla och självförtroende, så att de blir mer aktivt delaktiga i sitt vardagsliv på olika sätt.

Kommande seminarier

Teknikcafé på Simonsland

mars 28, kl 11:30 - 13:00

Varje tisdag under våren fortsätter det populära teknikcafét. Få hjälp med mobiltelefon, platta eller dator och så avslutar vi med gemensam fika.

LaSSe Brukarstödcenter berättar om sin verksamhet och vilka insatser som finns för dig med funktionsnedsättning.

Inspelade föreläsningar

Missade du en föreläsning? Vi samlar kontinuerligt inspelade föreläsningar här så att du kan se och lyssna till dem i efterhand.