Seminarium om kommunikationspartnerträning med Karin Eriksson

I serien ”Att samtala” hälsar vi logopeden Karin Eriksson välkommen att föreläsa om kommunikations-partnerträning. Socialstyrelsen rekommenderar att närstående till personer med afasi skall erbjudas kommunikationspartnerträning. Men vad är det? Anmäl dig till info@sambi.nu Föreläsningen sker digitalt via Zoom och är gratis.

Seminarium med leg arbetsterapeut Rita Björklund-Ehrenfors

Att kommunicera med andra är avgörande för alla människor. Samtidigt är det svårt – för alla. Vi använder oss av tal, mimik, kroppsspråk och gester. Vi säger också att en bild säger mer än tusen ord. Men hur gör man för att ge stöd till den som har svårt att förmedla vad hen vill ha sagt och hur når man fram med sitt eget budskap. Anmälan till info@sambi.nu

Seminarium med logoped, Ann Ander

I serien ”Att samtala” hälsar vi logopeden Ann Ander välkommen att föreläsa om "Afasi och kommunikation”. Vi får veta fakta om afasi och hur kommunikationen påverkas. Om kommunikationens betydelse för oss, att den är ömsesidig. Om allmänna råd och vad som underlättar. Deltagandet är kostnadsfritt och kommer att vara digitalt via Zoom. Anmälan skickas till info@sambi.nu

Inbjudan till ett samtal med Philomène Grandin kring boken ”Glöm allt men inte mig”

  Det är 80-tal och Philomène och hennes pappa lever ett okonventionellt liv fyllt av kultur och kärlek. Men pengarna är oftast slut. Pappa är Izzy Young, legendaren som upptäckte Bob Dylan och vars Folklore Center i New York utgjorde scen för musiker och poeter som Patti Smith och Allen Ginsberg. Trettio år senare sjunker Izzy allt djupare in i demens. En gripande uppväxtskildring och en berättelse om en far och dotter som vägrar släppa taget om livet och varandra. Samtalsledare är Ulrika Jannert Kallenberg, journalist och författare. Seminariet är kostnadsfritt och kommer att vara digitalt via Läs mer »

I serien ”Att samtala” hälsar vi logopeden Ellika Schalling välkommen!

Zoom

I serien ”Att samtala” hälsar vi logopeden Ellika Schalling välkommen att föreläsa om tal, språk och kommunikation efter stroke. Under föreläsningen berättar Ellika om en pågående studie där införande av intensivbehandling av tal och språkstörning efter stroke samt effekter intensivträning undersöks. Deltagandet är kostnadsfritt och är digitalt via Zoom.

I serien ”Att samtala” hälsar vi tolken Inger Larsson välkommen att föreläsa om vad Taltjänst Västra Götalandsregionen erbjuder och hur det fungerar.

Zoom

I serien ”Att samtala” hälsar vi tolken Inger Larsson välkommen att föreläsa om vad Taltjänst Västra Götalandsregionen erbjuder och hur det fungerar. I vardagen behöver vi kommunicera i tal eller skrift med andra människor. De flesta gör det utan problem medan det kan vara svårt eller omöjligt för andra. Deltagandet är kostnadsfritt och kommer att vara digitalt via Zoom Anmäl dig till info@sambi.nu

Sambi-projeket bjuder in Anna Jarhult från hjälpmedelscentralen att föreläsa

Zoom

Sambi-projeket bjuder in till föreläsning den 29 september kl 15.00-16.00 med Hjälpmedelscentralen Borås, Västra Götalandsregionen. Anna Jarhult, hjälpmedelskonsulent på Hjälpmedelscentralen, berättar om vilka kommunikationshjälpmedel som finns och erbjuds. Deltagandet är kostnadsfritt och är digitalt via Zoom. Anmäl dig till info@sambi.nu Anmälningar sker senast dagen innan föreläsningen och då får du även länk för inloggning. Välkommen! Sambi-projektet

Sambi-projeket I serien ”Att samtala” hälsar vi Marika Schütz välkommen.

Zoom

I serien ”Att samtala” hälsar vi Marika Schütz välkommen. Marika är logoped och vikarierande kursföreståndaren på Afasilinjen, Sundsgårdens Folkhögskola, hon berättar om kursens pedagogik, syfte och mål. Deltagandet är kostnadsfritt och kommer att vara digitalt via Zoom. Anmäl dig till info@sambi.nu Anmälningar sker senast dagen innan föreläsningen och då får du även länk för inloggning. Välkommen! Sambi-projektet Klicka på länken för injudan i pdf-fil. Pdf

Betydelsen av patientens upplevelse av sin hälsa-sömn-aktivitet

Zoom

Vi hälsar Anna Kjellsdotter, leg. sjuksköterska och docent, välkommen att föreläsa om betydelsen av patientens upplevelse av sin hälsa-sömn-aktivitet för att stödja egenvårdsåtgärder och fastställa realistiska mål tillsammans med patienten för ökad tilltro till egen förmåga.

Hur kommunikation kan ske för personer som fått afasi efter en förvärvad hjärnskada.

Zoom

Vi hälsar Kerstin Gustafsson, leg. logoped vid Danderyds sjukhus och Afasi-Center välkommen att föreläsa om hur kommunikation kan ske för personer som fått afasi efter en förvärvad hjärnskada. -Det är lite som detektivarbete att söka ledtrådar till varje persons alldeles egna sätt att kommunicera. För även om talförmågan är begränsad finns det många andra sätt att meddela sig på. Peka på bilder, använda gester, rita, skriva, säger Kerstin.

Texttelefoni

Simonsland Viskastrandsgatan 5, Borås

Välkomnar vi Anders Larsson, tjänsteansvarig på Texttelefoni som berättar och visar hur man kommunicerar med hjälp av deras kostnadsfria tjänster. Alla är välkomna, deltagandet är gratis på Träffpunkt Simonsland

Exekutiva funktioners betydelse för kommunikationen

Zoom

Vi hälsar Camilla Olsson, forskare och logoped vid Uppsala universitet välkommen att föreläsa om exekutiva funktioners betydelse för kommunikationen. Deltagandet är kostnadsfritt och kommer att vara digitalt via Zoom.

Till toppen