Den 19 april kom projekt KiX Senior på besök till Simonsland och SAMBI-projektet. Projektledaren Sandra kom från Uddevalla, Maria från Alingsås och Michelle från Borås. Alla jobbar på Studieförbundet Vuxenskolan, SV, som driver projektet.

KiX Senior syftar till att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter som passar de som är äldre och har en intellektuell funktionsnedsättning.

Från KiX hemsida: ”Arvsfondsprojektet KiX Senior har utvecklat en metod för att motverka utanförskap och ensamhet i samband med pension för målgruppen äldre med intellektuell funktionsnedsättning (IF)

Samtalen var både givande och mångfasetterade, under på för- och eftermiddagen, med avbrott för en gemensam lunch. KiX presenterade materialet som är under framtagning, och berättade hur det är tänkt att användas. Stöd finns för både ledare och deltagare, bland annat en kortlek med aktiviteter.

Vi blev även inbjudna till slutkonferensen, se länk nedan, och pratade en om fortsatt samverkan mellan projekten.

Aktivitetskortlek som kan användas på flera sätt, med instruktionstexter på baksidan av varje kort

Läs mer på KiX Seniors hemsida

Inbjudan till slutkonferens

Logotype för projektet KiX Senior