Glada matlagare på aktiviteten Matlagning och prat den 13 februari, på Simonsland.