Projektledare Janet Eltebo informerade föreningen Aktiva seniorer om SAMBI-projektet, den 16 februari.