Slutseminarium – starten på fortsatt användning av SAMBI-metoden

Den åttonde november samlades vi på Dalheimers hus, och digitalt. Projektet ska avslutas men vi firade även är starten på det fortsätta användandet allt som är samlat på www.sambi.nu. Hemsidan med metod och material lanserades och vi hade föreläsare och utställare på plats.

Nedan en liten sammanfattning med länkar vidare till föreläsningar med mera.

Logoped Gunilla Thunbergs öppnade med bilden Bilder – varför då? som sätter fingret på denna centrala fråga, där några av svaren är:
– Därför att alla har rätt att uttrycka sin mening och få information som de förstår!
– För att brygga broar mellan människor!
– För att det talade språket är svårt för många

Gunilla talade även om www.bildstod.se – ett fritt verktyg som vem som helst kan använda – stöd finns på Darts webb, se även vår sida med länkar och tips.

Tre delar i stödet:
– Kartläggning inför tillverkning av bildstöd
– Gör dina egna bildstöd
– Ändra i färdiga bildstöd

Lite av allt klokt Gunilla hann med, att ta med sig:

– AKK – Alternativ och kompletterande kommunikation – är en rättighet, att få ha det kommunikationsstöd som behövs.
– Kombination bild och tal är framgångsrikt, att ”jollra” med AKK är en viktig period. Det behövs uthållighet.

– Låt personen svara utifrån det hen tänker, inte det hen tror att vi vill att hen ska svara.
– Det gäller inte bara information utan RÄTTEN ATT KOMMUNICERA.
– ”Bli badad i språket,” som en bebis. Pekprata! Bild = stöd. Visa vägen.
– Vi fyller bilden, i samspelet, med innehåll.
– Blandning av olika typer av bilder och kommunikationsstöd är inte farligt, jämför med olika dialekter.
– Vänta in – Lev dig in – Ge respons – Upprepa.
– Vi är benägna att ändra oss, enligt forskningen. Jämför med att vi väntar in barn.
– Viktigast – Vi! Börja! Kommunikationspartner!

Inspelad föreläsning med Gunilla Thunberg

Faktablad utifrån den inspelade föreläsningen (PDF-fil)

Nästa föreläsare var logoped Ann Ander som poängterade ”It takes two to tango” – vikten av delaktighet från båda sidor i kommunikationen. Om förutsättningarna sade hon:
– För att spelet eller kommunikationen ska fungera måste den vara anpassad till alla deltagares förmåga.
– Största ansvaret för att det ska fungera har den som har lätt att kommunicera.
Så väljer vi att ha med Anns bild om kommunikation, med viktiga poänger:

Kommunikation
– Ordet kommer från latin communis = något man har tillsammans eller delar med sig av
– Kommunikation är ett medfött mänskligt behov
– Genom kommunikation formas vår identitet
– Genom kommunikation med andra bibehåller och utvecklar vi vår identitet
– Kommunikationens syfte kan vara informativt och/eller socialt
– Delaktighet förutsätter kommunikation

Just vikten av kommunikation visar på vikten av kommunikation på sätt som bidrar till delaktighet, som att använda bilder och annat kommunikationsstöd.
Ann lyfter fram vikten av samtal, att säga ”Det är grått och kallt idag” kan jämföras med att hundar hälsar genom att vifta på svansen. Vi behöver ömsesidighet.
Kommunikationspartnern som är en ramp till kommunikation. Miljö, attityd, tid/tempo har betydelse. Ge tid! Förbered dig och ta hänsyn till att svårigheter är individuella, men även varierar. Vi lär oss för varje nytt möte, varje ny människa.

Inspelad föreläsning med Ann Ander

Faktablad utifrån inspelade föreläsningen

Vi fick även till oss nyttiga kunskaper av Karin Forsell från Begripsam, men nu handlade om text.

Karins ämne var Så når du fler med dina texter.

Viktigt att tänka på när det gäller texter – utseendet spelar roll!
När det gäller texter är både utseende och innehåll viktigt.
Utseendet är särskilt viktigt för digital information eftersom det oftast finns andra objekt i närheten som tar energi och uppmärksamhet.

Läs mer om Begripsam, experter på digital och fysisk tillgänglighet.

Film och material finns även på www.begripligtext.se

Slutligen uppmärksammade vi dagens moderator, Maria Ahlqvist från Nka. Nka står för Nationellt kompetenscentrum för anhöriga. Anhöriga är väldigt viktiga som kommunikationspartner, oavsett om det är partner, förälder, barn, vän eller kollega. Vi hoppas att många kan ta till sig lite kunskap om bild- och kommunikationsstöd och använda SAMBI-metoden som inspiration och stöd.

Nkas webbplats – anhoriga.se

Projektledare Janet Eltebo om SAMBI-projektet:

”Det har varit ett spännande och lärorikt projekt med många deltagare och medverkande. Projektet har haft stort kontaktnät och haft mycket fint utbyte av kunskap med andra projekt som bland annat Arvsfondsprojektet Afasi-Kommunikation-Delaktighet i Gävleborg.
SAMBI har samlat och spridit kunskap om hur kommunikation med bilder kan fungera och vara ett stöd på olika sätt. I många situationer kan bilder förtydliga och vara ett universellt stöd och något som alla kan ta till sig.
Vi har fått fint gehör från olika aktörer som exempelvis affärer och apotek som har lärt sig att kommunicera och använda bilder till kunder som önskar det. Flera personer har börjat att använda projektets metod och tips, vilket vi är mycket glada för.
Projektet har fått flera förfrågningar om föreläsningar, spridningsinsatser och samverkan.
SAMBI är mycket tacksamma för ert stöd och att så många deltagare, föreläsare och experter har frikostigt delat med sig av kunskap och erfarenheter på alla sätt.

För personer som kan svårt att kommunicera är vi alla runt omkring olika typer av kommunikationspartners, och med ökad kunskap, ett fint bemötande och förståelse om kommunikation och hur det kan fungera kan man tänka att kommunikationspartners fungerar likt en ramp som stöd för kommunikation.”