Den 11 april var SAMBI-projektet inbjudna till Dart på studiebesök. Det var lite svårt att hitta bland skyltar på husen och byggarbetsplatser – både för oss som kom med spårvagn och med bil. Så vi framförde att på önskelistan är en lika tydlig vägledning som Dart har på sin ytterdörr, se bild på den nedan.

(I efterhand hittade jag en sida för barn – hur en tar sig från entrén och även olika sätt att kommunicera när en är där. Ofta är information för barn tydlig och bra även för vuxna,  för alla. Se denna sida här:  När du kommer till Dart & Prova olika sätt att prata och skriva på .)

Dart – specialistenhet för kommunikationsstöd och digital delaktighet. Till höger symboler för det som ska ske – Välkommen-Ringklocka-Vänta-Vi kommer snart och öppnar.

Vårt besök började med att Sebastian Glemme presenterade verksamheten och  Dart har tre delar i sin verksamhet – de är en specialistenhet som tar emot patienter, de utbildar olika grupper, och de forskar.

Vi hade ett gott samtal om olika aspekter på kommunikation, bland annat utifrån bilden nedan. Vi talade bland annat om att använda praktiska, pragmatiska, sätt att arbeta. Utgå från basord och aktiviteter, kombinera bildkartor och systematiska frågor, samt se till att det blir motiverande och meningsfullt. Vad finns det för resurser hos individen och hos omgivningen? Vikten av ökad kunskap och utbildning var också uppe, och längst ned finns några länkar till mer om Darts utbildningar.

Rätten att kommunicera innebär så mycket mer än att bara prata med varandra. Bilden innehåller sexton rutor med symbol och text kring olika aspekter på kommunikation.

Humor är alltid bra att ha med, som när Elvis erbjuder sig att sjunga, i hans pratbubbla är det symboler för Jag, Sjunger, Gärna, För, Dig. Under den gula manicken finns symboler för Tryck, På, Den, Lilla, Svarta, Knappen

Vi fick en  fin rundtur i lokalerna med förevisning av material som kommunikationsknippen och tavlor, liksom mer tekniska hjälpmedel.

Dart-bild som används vid snabbbprat

Dart-bild som visar FIKA

Stig-Åke Johansson, Janet Eltebo, Monika Golcher och Kerstin Söderberg tackar vår värd Sebastian Glemme

Besöket avslutades med ett gruppfoto och önskan om mer samverkan framöver. Bland annat kommer Dart material att finnas på Anhörigdagen den 11/5.

Lär mer om DART, några direktlänkar, mer finns på den översta länken: