Föreläsningen med Anders Larsson från Texttelefoni spelades inte in, men han rekommenderade mer läsning på

www.texttelefoni.se samt även www.teletal.se och www.bildtelefoni.se