I senaste numret av tidningen Afasi lyfter de att SAMBI-projektet sprider kunskap om bildstöd.

Tidningen Afasi kommer till alla medlemmar i Afasiföreningen och Talpunkten, den finns på bibliotek och finns även som taltidning att få via SMS. Här kan du lyssna på tidningen inläst.