Sambi uppmärksammar Afasidagen 10 oktober och hörselveckan.

Bilderna är från Träffpunkt Simonsland i Borås och Afasiföreningen Södra Älvsborg som visar olika övningsprogram och informerar.

Medlemmar i Hörselskadades förening i Borås informerar om sina aktiviteter.

Sambi på Afasidagen 2022

HRF på Afasidagen 2022

HRF på Afasidagen 2022