Om AK

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har AK skapat 8 blogginlägg för.
26 03, 2021

Seminarium – Att samtala

2021-03-26T09:28:26+01:00

8 april kl 11.00-12.00 I seminarieserien ”Att samtala” hälsar vi logopeden Boel Heister-Trygg välkommen att föreläsa om behovet av och rätten till kommunikation, något som gäller alla oavsett förmåga. Seminariet är kostnadsfritt och kommer att vara digitalt via Zoom. Om, Boel Boel Heister Trygg är verksam i SÖK, Södra regionens kommunikationscentrum (www.sokcentrum.se) och har arbetat som logoped och universitetslärare med kommunikation och kommunikationssvårigheter i 37 år. Alla människor kan kommunicera, och alla, oavsett svårigheter och behov har rätt till en god kommunikation och till en god kommunikativ miljö. Anmäl dig till: info@sambi.nu Vi tar emot anmälningar till senast Läs mer »

Seminarium – Att samtala2021-03-26T09:28:26+01:00
3 03, 2021

Seminarium – Att samtala

2021-03-08T07:48:02+01:00

29 mars kl 14.00-15.00 I seminarieserien ”Att samtala” hälsar vi logopeden Gunilla Thunberg välkommen att föreläsa om möjligheter och utmaningar med AKK- alternativ och kompletterade kommunikation. Seminariet är kostnadsfritt och kommer att vara digitalt via Zoom. Om, Gunilla Undervisar i specialpedagogik och på logopedprogrammet, i Göteborg och andra lärosäten i Sverige. Utvecklings- och forskningsprojekt just nu är: AKKtiv - föräldrautbildning, KOMPIS - pekprat i skolmiljö, samt KomHIT - användning av kommunikationsstöd i sjukvård och tandvård. Anmäl dig till: info@sambi.nu Vi tar emot anmälningar till senast dagen innan aktuell föreläsning. Länk för inloggning mailas ut dagen innan samtalen. Läs mer »

Seminarium – Att samtala2021-03-08T07:48:02+01:00
1 03, 2021

Seminarium – Att samtala

2021-03-01T09:14:17+01:00

15 mars kl 11.00-12.00 I seminarieserien ”Att samtala” hälsar vi forskaren Cecilia Melder välkommen att föreläsa om den existentiella hälsans betydelse för vår hälsa och livskvalitet. Seminariet är kostnadsfritt och kommer att vara digitalt via Zoom. Om, Cecilia Framförallt har jag intresserat mig för den existentiella hälsans betydelse för självskattad hälsa och hur den existentiella dimensionen kan stärkas för att bli en resurs i hälso- och sjukvård. Idag arbetar jag med att utveckla existentiella hälsopromotioner och studerar hur dessa påverkar självskattad hälsa och livskvalitet. Anmäl dig till info@sambi.nu Vi tar emot anmälningar till senast dagen innan aktuell Läs mer »

Seminarium – Att samtala2021-03-01T09:14:17+01:00
Till toppen