Föreläsning med Anna Kjellsdotter.

2022-02-23T14:48:29+01:00

Föreläsning den 2 feb kl 15.00-16.00 Vi hälsar Anna Kjellsdotter, leg. sjuksköterska och docent, välkommen att föreläsa om betydelsen av patientens upplevelse av sin hälsa-sömn-aktivitet för att stödja egenvårdsåtgärder och fastställa realistiska mål tillsammans med patienten för ökad tilltro till egen förmåga. Deltagandet är kostnadsfritt och kommer att vara digitalt via Zoom. Om Anna Anna har lång erfarenhet av arbete inom hjärtsjukvård inkluderat prevention och utbildning riktat mot patienter och deras närstående, enskilt och i grupp. Anmäl dig till info@sambi.nu