Föreläsningar

För kommande föreläsningar se Kalendarium.

Här nedan publicerar vi inspelningar från våra föreläsningar. Kika gärna in då och då. Vi lägger till fler filmer allteftersom.

Monica Blom Johansson – Svårt för närstående vid afasi

Camilla Olsson – exekutiva funktioners betydelse för kommunikationen

Kerstin Gustafsson – Kommunikationspartnerträning (KPT)

Cecilia Melder – Existensiell hälsa

Ann Ander – Samtala om kommunikation och afasi

Karin Eriksson – Kommunikationspartnerträning vid afasi

Gunilla Thunberg – Möjligheter och utmaningar med AKK- alternativ och kompletterande kommunikation.

Ellika Schalling – Tal, språk och kommunikation efter stroke

Inger Larsson – Taltjänst Västra Götaland, vad de gör

Anna Jarhult – Hjälpmedelscentralen, om olika hjälpmedel man kan få

Marika Schütz – Kreativitet som kommunikation, kursens pedagogik, syfte och mål.