18 mars kl 14.00-15.00

I serien ”Att samtala” hälsar vi projektledaren Marie-Jeanette Bergvall välkommen att samtala om Modellprojektet och de insatser och förbättringar som behövs för att livet ska fungera bättre för personer med traumatisk hjärnskada och deras anhöriga.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och Personskadeförbundet RTP genomförde en brukarundersökning som komplement till Socialstyrelsens rapport.
Deltagandet är kostnadsfritt och kommer att vara digitalt via Zoom.

Vi tar emot anmälningar till senast dagen innan aktuell föreläsning. Länk för inloggning mailas ut dagen innan samtalen.

Bakgrunden till projektet är Socialstyrelsens kartläggning under år 2012. Som visar:
• Brister i samordning och oklar ansvarsfördelning mellan olika aktörer innebär att personer faller ut systemet och ansvaret lastas över på anhöriga
• Majoriteten av målgruppen saknar sysselsättning
• Personer med traumatisk hjärnskada anger en låg hälsorelaterad livskvalitet jämfört med andra medborgare

Modellprojektets hemsida

Anmäl dig till: info@sambi.nu

Vi tar emot anmälningar till senast dagen innan aktuell föreläsning. Länk för inloggning mailas ut dagen innan samtalen.

Ladda ner: Inbjudan till seminarium 29 mars med Gunilla Thunberg