29 mars kl 14.00-15.00

I seminarieserien ”Att samtala” hälsar vi logopeden Gunilla Thunberg välkommen att föreläsa om möjligheter och utmaningar med AKK- alternativ och kompletterade kommunikation. Seminariet är kostnadsfritt och kommer att vara digitalt via Zoom.

Om, Gunilla

Undervisar i specialpedagogik och på logopedprogrammet, i Göteborg och andra lärosäten i Sverige. Utvecklings- och forskningsprojekt just nu är: AKKtiv – föräldrautbildning, KOMPIS – pekprat i skolmiljö, samt KomHIT – användning av kommunikationsstöd i sjukvård och tandvård.

Anmäl dig till: info@sambi.nu

Vi tar emot anmälningar till senast dagen innan aktuell föreläsning. Länk för inloggning mailas ut dagen innan samtalen.

Ladda ner: Inbjudan till seminarium 29 mars med Gunilla Thunberg