15 mars kl 11.00-12.00

I seminarieserien ”Att samtala” hälsar vi forskaren Cecilia Melder välkommen att föreläsa om den existentiella hälsans betydelse för vår hälsa och livskvalitet.
Seminariet är kostnadsfritt och kommer att vara digitalt via Zoom.

Om, Cecilia
Framförallt har jag intresserat mig för den existentiella hälsans betydelse för självskattad hälsa och hur den existentiella dimensionen kan stärkas för att bli en resurs i hälso- och sjukvård. Idag arbetar jag med att utveckla existentiella hälsopromotioner och studerar hur dessa påverkar självskattad hälsa och livskvalitet.

Anmäl dig till info@sambi.nu

Vi tar emot anmälningar till senast dagen innan aktuell föreläsning. Länk för inloggning mailas ut dagen innan samtalen.

Ladda ner: Inbjudan till seminarium med Cecila Melder