Under hösten har det varit vänskapsträffar varje fredag, på Simonsland i Borås, med Afasiföreningen Södra Älvsborg.
Nedan följer en berättelse om en del av vad träffarna innehållit, i bild, text och symboler, förstås.

En av träffarna, den 28 oktober, ägnades åt krisberedskap, med en alldeles egen bildkarta för ändamålet.

Bildbingo och samtal om lite äldre teknik var på agendan den 21 oktober.

Foton på olika saker och årsmodeller skickades runt. Alla hade sina speciella minnen av hur de kommit i kontakt med radio, telefon och tv. Många minnen delades kring olika upplevelser. Flera hade exempelvis haft den berömda Kobra-telefonen, andra delade allra första minnet kring familjens nya teknik.

Aune köper kaffe med hjälp av text och bild.

Kommunikation på olika sätt på vänskapsträffarna, bilden nedan är från den 14 oktober.

Den 9 september visade logoped Ann Ander digitala bilder. Vi hade även tid med mycket annat, som följande bilder visar.

Bilder och text med före och efter, lite klurigt. Ballongövning och frågor om när, vilket år saker hänt.

Vi kommunicerade om intressen med hjälp av bildstöd och Mona visade hur hon stickar med en hand.

Fredagen den 2 september var det vänskapsträff på Simonsland i Borås, med Afasiföreningen Södra Älvsborg och logoped Ann Ander. Vi tittade på digitala verktyg och kommunicerade. Till nästa fredag, den 9/9, fick vi en läxa, att ta med en bild eller pryl som speglar ett intresse.