Vardagsexempel för inspiration

Här har vi samlat exempel från olika källor, vardagsbilder och material som kan inspirera.

Brandskydd – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap msb.se

Symbolerna om Barnkonventionen är framtagna tillsammans med barn av UNICEF, unicef.se

Hygien – i samband med pandemin började fler använda bildstöd på exempelvis toaletter. Bilden här hämtad från kursgården Villa Villerkulla utanför Alingsås

Hjärt- och Lungräddning

Piktogram är symboler som ska vara enkla att förstå De används ofta i offentliga miljöer och det finns en uppsjö med piktogram att hitta på webben.

Skyltar du hittar lite varstans i samhället. Ibland med piktogram, ibland med text, syftet är igenkänning och att underlätta för att hitta.

Bildstod.se

En kort film (ca 1:40 min) om hur du kommer igång –  https://youtu.be/reyuoUae4mE