Mer om bildstöd och kommunikation

Under projektåren har vi haft många bra föreläsningar och de finns inspelade på sidan Föreläsningar.

Av några föreläsningarna har vi tagit fram korta filmer med faktablad och frågeställningar.

Det år många som arbetar med olika typer av kommunikationsstöd och på sidan Länkar – tips att komma vidare har vi samlat sådana källor, liksom föreningar och myndigheter och annat som kan vara bra att ha till hands.

Vi hoppas med detta inspirera till fortsatt utforskande av området.

I det här avsnittet – Mer om bildstöd – ingår:

De övriga två delarna av materialet är:

Ladda ner PDF-fil:  LÄNK SKA IN HÄR