SAMBI-metoden – vad är bildstöd?

SAMBI-metoden är framtagen tillsammans med personer som har svårt att kommunicera och vi vill inspirera och uppmuntra till kommunikation på olika sätt för att bejaka intressen och öka delaktighet bland äldre personer. Material kan dock användas av alla.

Metodmaterialet riktas till närstående/anhöriga, berörda och intresserade samt arbetande inom exempelvis hemtjänst, boenden, socialtjänst, eller annan verksamhet som berör äldre personer. Materialet kan även vara ett stöd för föreningar, organisationer, företag och andra aktörer.

Med hjälp av bilder, goda exempel och checklistor får du förslag på stöd som kan öka lusten och uppmuntra till kommunikation på nya sätt samt bidra till ökat välbefinnande och hälsa.

Materialet är uppdelat i tre delar:

Metoden – Tips – Fördjupning. Länkar till de andra delarna finns nedan.

För att underlätta navigation så finns det länkar till anknytande avsnitt på alla sidor.

De flesta bilder är klickbara för att visa större version och mycket av materialet går att ladda ner eller skriva ut som PDF-filer.

I det här avsnittet – SAMBI-metoden – ingår:

De övriga två delarna av materialet är: