Kommunikation på olika sätt

För att vara delaktig i samhället och vardagslivet behövs en fungerande kommunikation. Vi kommunicerar på en mängd olika sätt. Det är vanligt med skriftlig kommunikation då avsändare och mottagare är tydliga. Idag är det vanligt att använda digital teknik för att kommunicera skriftligt, när vi kan förmedla information till omvärlden snabbt och effektivt.

Uppmuntra till kommunikation

Ett bra bemötande är centralt för att skapa tillfällen för god kommunikation, och för att stötta personer som har svårigheter med att kommunicera. Viktiga punkter i detta:

  • Gör personen delaktig i vardagliga rutiner som att duka, laga mat, fika, städa eller tvätta är tillfällen att öva kommunikation.
  • Förbered situationer där personen behöver kommunicera mer, till exempel att dela upp måltiden i mindre delar så att personen får möjlighet att fråga om påfyllning flera gånger.
  • Sätt ord och prata om det ni gör tillsammans i vardagliga situationer som TV/radio-program, läs texter, tidningar och böcker varje dag.
  • Använd bilder, foton eller filmer när ni pratar då kan alla delta i samtalet. Småprata om saker som har hänt eller ska hända.
  • Använd gester och mimik, peka visa med gester och använd gärna kroppsspråk för att göra kommunikationen tydligare.
  • Var kreativ och hitta på saker som du vet att personen tycker om att göra och kommunicera tillsammans om aktiviteten.

PDF-fil med punkterna ovan – Uppmuntra till kommunikation

Mer om kommunikation med tips och checklistor finns på sidan Kommunikationstips – hur gör jag?

På sidan Länkar – tips att komma vidare hittar du vägar vidare till andra som arbetar med kommunikationsstöd.

På sidan Exempel på kommunikationsstöd kan du läsa mer och få konkreta tips