Varför ska jag använda bildstöd?

Att använda bilder som stöd när vi pratar, samtalar kan underlätta och berika kommunikation. Ibland är det helt nödvändigt för att orden kanske inte finns, går att få fram eller räcker till. Det kan berika kommunikation och undanröja hinder – vara en ramp till tillgänglighet.

En liten film på mindre än fem minuter som visar skillnaden mellan kommunikation utan och med bildstöd. Filmen är på engelska, men den visar tydligt hur kommunikation lyfter med enkla hjälpmedel. Under bilden finns handlingen förklarad på svenska.

En kvinna frågar en man, som uppenbarligen har svårt att uttrycka sig och känner sig obekväm i situationen.

Kvinnan tar fram en karta och frågar mannen var han bor. Han blir genast engagerad och pekar, så kan samtalet fortsätta.  Kvinnan tar fram papper och penna och ritar enkla teckningar av typ av hus. Mannen svarar och visar med fingrarna vilken våning han bor på.

Från svårt att kommunicera till att ha ett gott samtal, kan göras med enkla medel.

Här finns saker att tänka på och tips för att komma igång.

Frågeställningar om bildstöd
– Hur använder man bildstöd?
– Hur mycket?
– Hur ofta?
– På vilket sätt kan användning av bildstöd hjälpa till?
– Hur kan bildstöd fungera som ett verktyg för att förstärka kommunikation?

Bildstöd kan underlätta på olika sätt, som vid matsituationer, på- och avklädning, vid toaletten eller i nya
situationer.

Du kan enkelt göra eget bildstöd. Rita bilder, ta foton, bilder från tidningar, internet och bildstödsidor.

På den här sidan har vi samlat exempel på bilder »

Bilder kan används för:

  • att ge en struktur på dagen eller för en situation och för att förklara något
  • att vara ett hjälpmedel för att kunna förstå vad man ska göra eller möta

Bilder i olika format:

  • bilder på papper eller andra skrivna ytor, exempelvis skyltar och informationstavlor
  • digitala bilder
  • rörliga bilder
  • ”nyckelknippa” som består av olika bilder kan fungera och får plats i fickan eller i väskan, se exempel nedan

En kommunikationskarta med bilder och text, se exempel ovan, är bra att använda för att pekprata om olika saker och aktiviteter.
Prata och peka samtidigt på de bilder som passar till aktiviteten.

Sätt upp en bild av ett dagsschema för att få en överblick över dagens aktiviteter. Det visar vad som kommer hända under dagen och i vilken ordning.

Bra också att det finns bilder som visar vad som finns i skåp och lådor.

På mötes- och arbetsplatser är det bra med bilder på de som jobbar, vem du ska träffa eller liknande för aktuell aktivitet.

Nyckelknippa med bilder

Skylt för trapphus
Auni köper kaffe med stöd av text och bild