Aktiviteter under SAMBI-projektet

Här presenteras ett urval av alla aktiviteter, låt dig inspireras.

 • Att leva hela livet-konferensen

  SAMBI informerar på Hjärnkrafts konferens Att leva hela livet

 • MR-dagarna

  Janet och Stig-Åke var på MR-dagarna i Örebro 17-18 november.

 • Afasidagen Afasiföreningen 2022

  Afasidagen

  Sambi uppmärksammar Afasidagen 10 oktober och hörselveckan.

 • Texttelefoni föreläsning

  Anders Larsson från Texttelefoni rekommenderar mer läsning på www.texttelefoni.se

 • Aktivitetsdagen den 27 augusti

  Sambi medverkade på Aktivitetsdagen den 27 augusti

 • Vänskapsträffar under hösten

  Fredagar under hösten har det varit vänskapsträffar på Simonsland i Borås, med Afasiföreningen Södra Älvsborg