• Texttelefoni föreläsning

    Anders Larsson från Texttelefoni rekommenderar mer läsning på www.texttelefoni.se

  • Aktivitetsdagen den 27 augusti

    Sambi medverkade på Aktivitetsdagen den 27 augusti

  • Vänskapsträffar under hösten

    Fredagar under hösten har det varit vänskapsträffar på Simonsland i Borås, med Afasiföreningen Södra Älvsborg